Lighthouse bot jest elastycznym robotem dezynfekcyjnym, który korzysta z niewielkiego zajmowanego miejsca w celu poprawy warunków higienicznych i zapewnia idealne rozwiązanie dezynfekcji pomieszczeń UVC zarówno dla szpitali jak i supermarketów, magazynów, hoteli, siłowni czy też szkół.


Światło UV-C jest słabe na powierzchni Ziemi, ponieważ warstwa ozonowa atmosfery go blokuje. Bot Lighthouse może wytwarzać wystarczająco silne światło UV-C w krążącym powietrzu, aby uczynić je niegościnnym środowiskiem dla mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy, pleśnie i inne patogeny.

Zastosowanie UV-C do dezynfekcji jest przyjętą praktyką od połowy XX wieku. Stosowano go głównie w sanitariatach i sterylnych zakładach pracy.

Dezynfekcja UV pomieszczeń